Yhdistyksen vuosikokous 2017

19.2.2017

Yhdistyksen vuosikokous 13.3.2017 klo 18:00. Paikka Fontanella, tilaussauna 2 krs. Siilinjärvi

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2.Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan-
tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnanatarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden'
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7, Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksun suuruudet
8 Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä
varajäsenet
9. Valitaan toiminnanatarkastaja ja hänelle varatoiminnanatarkastaja
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle joulukuun loppuun mennessän, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Tervetuloa
-hallitus-