Yhdistyksen ylimääräinen kokous 3.4.2016 Lapinlahdella

6.3.2016

 

HUOMIO! Yhdistyksen ylimääräinen kokous 3.4.2016 Lapinlahdella.
Kelloaika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin. Asialistalla yhdistyksen sääntöuudistus.

Tervetuloa
-yhdistyksen hallitus-

-----------------------------------------------------------------------------

Yhdistyksen sääntöjen uudistaminen, säännöt 15 §

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen sääntöjen muuttamista tai purkamista koskevat esitykset on tehtävä kirjallisesti hallitukselle. Muutos- tai purkamisesitys on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa.

Sääntöjen muutos- tai yhdistyksen purkamisehdotuksista äänestettäessä vaaditaan päätöksentekoon ensimmäisessä kokouksessa ehdoton ääntenenemmistö ja jälkimmäisessä kokouksessa kahden kolmasosan ( 2/3 ) enemmistö annetuista äänistä.

Mikäli yhdistys puretaan, sen varat on luovutettava jonkin pelastuspalvelua edistävän oikeuskelpoisen yhteisön käytettäväksi.