Yhdistyksen siirtynyt vuosikokous

17.6.2020

Yhdistyksen siirtynyt vuosikokous pidetää 1.7.2020 klo 18 yhdistyksen majalla, keskimmäisentie 505 Siilinjärvi.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa
ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnanatarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksun suuruudet
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut varsinaiset
jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet
9. Valitaan toiminnanatarkastaja ja hänelle varatoiminnanatarkastaja
10. Kokouksen päättäminen

kahvitarjoilu

Tervetulo

- yhdistyksen hallitus-